آهنرباهای نئودیمیوم آهن ربا و دستگاه

15 سال تجربه تولید

10 سال تجربه صادرات

رمز عبور گواهی EN71، ASTM-F963، CPC، CSPIA

چشم انداز ما: آهن ربا اجازه زندگی بهتر!

ماموریت ما: برای اینکه NO.1 به جهان هزینه های بالا موثر منبع سفارشی محصولات مغناطیسی قوی

ما گواهی

ما گواهی
ما گواهی
ما گواهی
ما گواهی
ما گواهی