Neodymium Nam châm và châm Device

15 năm kinh nghiệm Sản xuất

10 năm kinh nghiệm xuất khẩu

Đèo Giấy chứng nhận EN71, ASTM-F963, CPC, CSPIA

Tầm nhìn của chúng tôi: Nam châm để cho cuộc sống tốt hơn!

Sứ mệnh của chúng tôi: Để trở thành thế giới số 1 chi phí cao hiệu quả cung cấp các sản phẩm nam châm mạnh custom-made

Giấy chứng nhận của chúng tôi

Giấy chứng nhận của chúng tôi
Giấy chứng nhận của chúng tôi
Giấy chứng nhận của chúng tôi
Giấy chứng nhận của chúng tôi
Giấy chứng nhận của chúng tôi